IROP_CZ

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002986

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající budovy Výcvikového a školicího střediska v lokalitě Temný Důl a jeho vybavení nezbytným zařízením k zajištění adekvátní výuky. V rámci vybavení střediska budou pořízeny simulátory pro nácvik řešení zdravotních situací primárně z oblasti interní medicíny, resuscitace a problematiky invazivních výkonů, dále bude pořízena promítací technika a IT vybavení.

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizace stávajícího zařízení Temný Důl Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KHK nacházejícího se v Temném Dole, která umožní nácvik záchranných prací a zajistí pravidelné proškolení záchranářů na nových, moderních simulátorech, jejichž funkce a kvalita odpovídají potřebám současné praxe. Modernizace zařízení bude realizována prostřednictvím rekonstrukce stávajícího objektu č.p. 24 a pořízení simulátorů a IT techniky potřebné k zajištění požadované úrovně výcviku.

Výsledky projektu:

Po dokončení realizace projektu bude mít ZZS KHK k dispozici zrekonstruované a nově vybavené a modernizované zařízení Vzdělávacího a výcvikového střediska – Temný Důl, které odpovídá současným požadavkům. Zrekonstruovaná a nově vybavená budova umožní zkvalitnění centrálních školení pořádaných primárně pro členy ZZS KHK, čímž následně dojde ke zlepšení úrovně poskytované přednemocniční neodkladné péče. Pořízené vybavení – simulátory, promítací technika a IT vybavení budou sloužit k nácviku široké škály zdravotních technik používaných v rámci přednemocniční péče z oblasti interní medicíny či resuscitace (KPR). Rekonstruovaný objekt bude poskytovat adekvátní zázemí pro konání intenzivních výcvikových kurzů.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.