IROP_CZ

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002472

Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení simulátorů pro nácvik zdravotních technik do zařízení Věž vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje nacházejícího se v prostorách výjezdové základny v Hradci Králové. Pořízeno bude celkem jedenáct simulátorů, které budou využívány především v rámci centrálních školení členů ZZS KHK.

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizace výcvikového zařízení Věž vzdělávacího a výcvikového střediska, která umožní nácvik záchranných prací a zajistí pravidelné proškolení záchranářů na nových, moderních simulátorech, jejichž funkce a kvalita odpovídají potřebám současné praxe.

Pro zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a snížení časové dotace pro úspěšné ukončení záchranných a likvidačních prací bude v rámci projektu v souladu se SC 1.3 zmodernizováno stávající výcvikové středisko ZZS KHK v Hradci Králové (Věž) sloužící složkám IZS. V rámci projektu budou pořízeny moderní simulátory k nácviku záchranných technik.

Výsledky projektu:

Po dokončení realizace projektu bude mít ZZS KHK k dispozici nově vybavené a modernizované zařízení vzdělávacího a výcvikového střediska – Věž. Nové simulátory umožní zkvalitnění centrálních školení pořádaných primárně pro členy ZZS KHK, čímž dojde následně ke zlepšení úrovně poskytované přednemocniční péče. Simulátory budou sloužit k nácviku široké škály zdravotních technik používaných v rámci přednemocniční neodkladné péče z oblasti interní medicíny či resuscitace (KPR), a to na trenažérech dospělého člověka i dětských pacientů (dvou velikostech dle věku).

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.