logo EU a MMR
 
 
 
 
 
 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002494
 
Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení vybavení do dílenské učebny VOŠ a SPŠ Jičín, které bude sloužit pro praktickou výuku žáků technických a řemeslných oborů. Vybavení učebny má vazbu jak na klíčovou kompetenci technicko-řemeslných oborů, tak na kompetenci práce s digitálními technologiemi. Žadatelem o dotaci je Královéhradecký kraj. Uživateli pořízeného vybavení budou žáci a učitelé příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje – VOŠ a SPŠ Jičín.

 
Cíl projektu:

Cílem projektu je vybavit odbornou dílenskou učebnu na VOŠ a SPŠ Jičín za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce prostřednictvím pořízeného vybavení. Tím dojde k usnadnění přechodu do zaměstnání a bude to mít za následek zvýšení uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Cílem projektu je také zajistit připojení k internetu, které bude splňovat požadavky na kvalitní připojení a bude naplňovat požadavky dle standardu IROP, stejně tak vnitřní síťové prostředí školy bude odpovídat současným technickým požadavkům a standardu IROP pro vnitřní konektivitu.

 
Výsledky projektu: 

Výstupem projektu bude vybavená dílenská učebna, kde probíhá výuka předmětů Učební praxe, Programování CNC strojů a Mechatronika.  Dále bude zajištěna konektivita školy a připojení k internetu. V rámci vedlejší aktivity dojde k úpravě zeleně a venkovních prostor v areálu školy.

 
Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.