logo EU a MMR
 
 
 
 
 
 
 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002503
 
Popis projektu:
V rámci projektu Zkvalitnění výuky technických oborů VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 bude pořízeno moderní technické vybavení do odborné učebny modulové výuky a diagnostiky motorových vozidel v oblasti autoelektrotechniky a autoelektroniky za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce. Součástí projektu jsou také drobné stavební práce, zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu a úprava venkovního prostranství.
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je vybavit odbornou modulovou učebnu na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Základním cílem projektu je zkvalitnit výuku technických předmětů prostřednictvím vybavení odborné učebny modulové výuky a diagnostiky motorových vozidel. Modulová výuka bude posilovat dovednosti žáků a pomůže k osvojení správných učebních návyků a moderních trendů a postupů výuky. Cílem projektu je také zajistit připojení k internetu, které bude splňovat požadavky na kvalitní připojení a bude naplňovat požadavky dle standardu IROP, stejně tak vnitřní síťové prostředí školy bude odpovídat současným technickým požadavkům a standardu IROP pro vnitřní konektivitu. 
 
Výsledky projektu: 
Výstupem projektu bude vybavená odborná učebna modulové výuky a diagnostiky motorových vozidel v oblasti autoelektrotechniky a autoelektroniky. Dále bude zajištěna konektivita školy a připojení k internetu. Dojde k úpravě venkovního prostranství v podobě vybudování živého plotu.
 
Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
 
Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.