logo EU a MMR
 
 
 
 
 
 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002666

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce cvičné kuchyně včetně pořízení nového vybavení pro Střední školu gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. V rámci vybavení budou pořízeny nejmodernější gastrotechnologie a IT technologie pro praktickou část výuky žáků v oboru Kuchař – číšník. Součástí projektu je také zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zkvalitnění a zvýšení odbornosti výuky na Střední škole gastronomie a služeb v Nové Pace ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Nové vybavení poskytne žákům teoretickou a praktickou výuku na nejmodernějších strojích a technologiích, které se aktuálně vyrábějí. Cílem projektu je vést žáky k vytvoření správných procesních návyků, čehož je možné dosáhnout vytvořením prostředí, které bude reálně odpovídat pracovním podmínkám v praxi.

Výsledky projektu:

Po dokončení realizace projektu bude mít Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 k dispozici nově zrekonstruované a modernizované prostory cvičné kuchyně vč. pořízení nových gastrotechnologií. Díky realizaci projektu budou prostory cvičné kuchyně splňovat požadavky HACCP. V konečném stavu bude nově vybavena také počítačová učebna a bude zajištěna vnitřní konektivita školy vč. lepšího připojení k internetu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.