logo EU a MMR

 

 

 

 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002785

 

Popis projektu:

V rámci projektu dojde k rekonstrukci odborných učeben/dílen včetně souvisejícího zázemí a pořízení strojního vybavení pro praktickou výuku žáků studující obor Nástrojař a Automechanik na Střední průmyslové škole v Hronově na Pracovišti odborného výcviku a praxe. Účelem projektu je zvýšení kvality vzdělávání žáků v technických a řemeslných oborech ve vazbě na kvalifikované uplatnění budoucích absolventů na trhu práce. V rámci projektu je také zajištěna vnitřní konektivita a připojení k internetu a úprava venkovních prostor před budovou školy.

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizovat odborné učebny/dílny včetně souvisejícího zázemí a vybavení pro praktickou výuku na SPŠ v Hronově na Pracovišti odborného výcviku a praxe za účelem zvýšení kvality vzdělávání žáků škol. Do rozšířených a zrekonstruovaných prostor odborných učeben/dílen budou umístěny nové strojní technologie, které odpovídají požadavkům současného pracovního trhu v souladu s potřebami modernizace praktické výuky ve strojírenských oborech. V rámci projektu dojde také k zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu školy, které budou splňovat technické požadavky a standardy programu IROP. Díky tomu škola získá kvalitní digitální vzdělávací zdroje pro výuku a vytvoří se tak odpovídající podmínky pro další rozvoj žáků a pedagogů. K plnění cíle projektu přispěje také vedlejší aktivita úprava venkovního prostranství před budovou školy.

Výsledky projektu:

Výstupem projektu budou zrekonstruované odborné učebny/dílny včetně souvisejícího zázemí a strojního vybavení, které bude sloužit ke zkvalitnění odborné výuky žáků v oborech Nástrojař a Automechanik na SPŠ Hronov. Dále bude zajištěna konektivita organizace a připojení k internetu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.