Analýzy, studie a pasporty
Mapování potenciálu cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji (2023)
Studie rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou (2016)
Zpracování případových studií v rámci mid-term Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace (2019)
Investiční příležitosti v KHK: databáze brownfields a rozvojových ploch (2017)
Analýza současné nabídky a poptávky sportovišť v Hradci Králové (2016)
Studie využití krytých sportovišť v Hradci Králové (2016)
Studie pro potřeby vymezení návrhu specifických a rozvojových oblastí a os v ZÚR KHK (2015)
Studie proveditelnosti na využití objektu Vrbenského kasáren (2015)
Databáze naučných stezek v Královéhradeckém kraji (2014)
Ekonomická studie – Revitalizace území „Slunná loučka“ (2014)
Zpracování datových zdrojů a sekundární analýzy dat v kontextu sociologie pohraničí a sídel (2014)
Zpracování podkladů pro Státní kulturní politiku (2014)
Problémová analýza potřeb KHK ve vazbě na programové období EU 2014 – 2020 (2014)