• 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Pavel Bulíček vystudoval Univerzitu Hradec Králové a následně pracoval jako softwarový analytik. Od roku 2020 působí na pozici prvního náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje, kde je zodpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií. Je představitelem vedení systému energetického managementu Královéhradeckého kraje, na jehož fungování se aktivně podílí, například zavedením systému dálkových odečtů spotřeb jednotlivých druhů energie (elektřina, plyn, teplo) a vody v krajských organizacích. Za zavedení tohoto systému získal kraj ocenění Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě a dále ocenění eGovernment THE BEST 2023.