Ve čtvrtek 30. května 2024 se v prostorách Kongresového Hotelu Aldis v Hradci Králové uskuteční třetí ročník konference ENERGETIKA 2024 zaměřený na aktuální témata z oblasti energetiky. Konferenci pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací a Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje pod záštitou prvního náměstka hejtmana Pavla Bulíčka.

Program:

8:30   Prezence 

1. blok

09:00   Zahájení, přivítání Bc. Pavel Bulíček, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

09:10   Podmínky pro komunitní energetiku, budování datového centra Ing. Martina Krčová, MBA, členka Rady ERÚ

09:40   Budoucnost přenosové a distribuční sítě a dopad na cenu elektřinyIng. Pavel Šolc, člen představenstva ČEPS, a.s.

10:10   Legislativní rámec komunitní energetiky  Ing. René Neděla, vrchní ředitel, Sekce energetiky a jaderných zdrojů, MPO

10:40   Distribuční síť ČEZ a její využití pro výrobny FVE a v komunitní energeticeIng. Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ distribuce, a.s.

11:10   Cofee break (20 minut)

2. blok

11:30   Platforma pro řízení provozu energetických komunitIng. Stanislav Mikulecký, Ph.D., ředitel produkčního streamu, Unicorn Systems a.s. 

12:00   Projekt SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze

12:30   Energetická komunita a ukládání energie z FVE do písku Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce Žernov; Ing. Ctibor Hůlka, DEKPROJEKT s.r.o.

13:00   Oběd (45 minut)

3. blok

13:45   Možnosti financování energeticky úsporných projektů  Ing. Jan Kříž, vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí, MŽP

14:15   Dopad energetického vývoje na ekonomiku letos a v roce 2025  Lukáš Kovanda, Ph.D., hlavní ekonom Trinity Bank

14:45   Závěr konference

Změna programu vyhrazena.

Z přednášek bude pořízen obrazový a zvukový záznam.

Na konferenci je možné se přihlásit ZDE, kapacita je omezena na 100 účastníků (volných 100 míst).

Předchozí ročníky konference: