• ředitel firmy DEKPROJEKT s.r.o.
 • Znalec pro obor stavebnictví, pro stavební odvětví různá se specializací na stavební fyziku a hydroizolace
 • Energetický specialista zapsaný v seznamu MPO
 • Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT

Vzdělání

1994 – 2001   České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, inženýrské studium na oboru „Pozemní stavby a konstrukce“, modul „Rekonstrukce staveb“. Diplomová práce na téma „Hydroizolace spodní stavby“, udělen titul „Ing.“

2002 – 2005   Vysoké učení technické v Brně – Ústav soudního inženýrství – studium technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomika, studium ukončeno závěrečnou zkouškou.

Autorizace a oprávnění

2007   Energetický specialista zapsaný v seznamu energetických specialistů MPO

2008   Oprávněná osoba ke zpracování EHB na Slovensku pro místa spotřeby Tepelná ochrana  stavebných konštrukcií a budov, Vykurovanie a ohrev teplej vody

2015   Znalec pro obor stavebnictví, pro stavební odvětví různá se specializací na stavební fyziku a hydroizolace

2023   Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT

Praxe

2. února 1998 – prosinec 2006   Atelier stavebních izolací – Specializované středisko společnosti DEKTRADE a.s.

Činnost:

 • specialista na hydroizolační techniku a stavební fyziku (posudky, návrhy, projekty)
 • tvorba energetických dokumentů (Energetické audity, štítky, průkazy)
 • výzkum a zkoušení stavebních materiálů
 • tvorba publikací

leden 2007 – současnost   DEKPROJEKT s.r.o. (přímý nástupce Atelieru stavebních izolací v rámci restrukturalizace společnosti DEKTRADE a.s.)

 • ředitel společnosti

Publikace

 • Autor nebo spoluautor více jak desítky odborných článků a příspěvků v odborných časopisech a sbornících kongresů, konferencí a seminářů na téma termodiagnostika, vzduchotěsnost staveb
 • Spoluautor z oboru hydroizolace střech a spodní stavby
 • Autor nebo spoluautor odborných příruček a návodů k použití