• starosta městyse Žernov

Mgr. Libor Mojžíš absolvoval Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové se zaměřením na teorii poruch u dětí a mládeže. Následně pokračoval ve studiu speciální pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Jeho profesní úsilí od počátku směřovalo do oblasti samosprávy obcí, měst a regionálního rozvoje. Řadu let působil jako ředitel divadla Beránek Náchod, a.s., kde se zabýval organizací kulturních akcí v secesním divadle, působil ve statutárních orgánech společnosti. Zastával pozici předsedy Výboru pro regionální rozvoj v Královéhradeckém kraji, kde působí dodnes jako člen. Tuto roli doplnil o členství v Krajském zastupitelstvu do roku 2012.

Paralelně od roku 1994 až dodnes zastává post neuvolněného místostarosty a starosty v Městysu Žernov, což představuje celkem téměř 30 let služby. S obcí Žernov získal řadu ocenění, např. v soutěži „Vesnice roku“ jednou druhé a jednou první místo v Královéhradeckém kraji, třetí místo v celostátním kole. Nejvíce si však cení toho, že obec Žernov se kontinuálně ekonomicky i demograficky rozvíjí, má velký podíl investic v rozpočtu obce, bohatý společenský a komunitní život. Pracoval na akčním plánu rozvoje školství v ORP Jaroměř, mnoha strategiích rozvoje regionu v rámci Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z.s., v současnosti zde působí jako projektový manažer. Svým celoživotním vztahem k regionálnímu rozvoji a práci ve prospěch obcí získal bohaté zkušenosti v oblasti veřejné správy, samosprávy, kultury a sportu. Je zapáleným obhájcem udržitelného, vyváženého rozvoje na lokální i regionální úrovni a zastáncem malých obcí. Působí jako místopředseda Spolku pro obnovu venkova v Královéhradeckém kraji. Ve svém volnu se věnuje organizování cyklistických závodů, sám aktivně závodí, podporuje podcast „Kecy a politika“.