Předmětem projektu je rekonstrukce, přístavba a vybavení depozitářů Muzea východních Čech v Hradci Králové, které se nachází v objektu tzv. Gayerových kasáren. Realizací projektu bude dosaženo zefektivnění, ochrany a zpřístupnění kulturního bohatství.

Realizace projektu je v souladu se zaměřením Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace pro období 2014 – 2020 v rámci podopatření 2.3.1.A Paměťové instituce a kulturní památky.

Cílem projektu je:

  • Zlepšení stavebně technického stavu objektu a depozitářů
  • Zvýšení ochrany sbírkových fondů
  • Odstraňování přístupových bariér
  • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
  • Zabezpečení a osvětlení objektů
  • Modernizace nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

Výsledkem projektu je rekonstruovaná budova včetně nově vybudované přístavby s bezbariérovým přístupem a modernizované depozitáře.

Královéhradecký kraj

Zaujala Vás tato reference? Sdílejte ji na sociálních sítích!