V rámci investičních projektů se Centrum investic, rozvoje a inovací zabývá následujícími oblastmi:

Oblast Popis
Školství  Výstavba a rekonstrukce budov s učebnami a odbornými dílnami, vybavení učeben a odborných dílen, poradenská a vzdělávací centra.
Dopravní (silniční) infrastruktura Oprava, rekonstrukce, modernizace a výstavba krajských silnic (II. a III. třídy).
Životní prostředí Rozvoj muzeí, knihoven a revitalizace národních kulturních památek.
Sociální služby Zázemí pro sociální služby, bezbariérovost objektů, dostupnost a kvalita soc. služeb, deinstitucionalizace, výstavba domovů pro seniory.
Integrovaný záchranný systém, zdravotnictví Výstavba školicího centra, výstavba výjezdových základen, krajské operační středisko, přístrojové vybavení nemocnic, výstavba urgentních příjmů, centra duševního zdraví.
eGovermment  Nemocniční informační sytém, kybernetická bezpečnost, digitální technická mapa, e-health.