Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1676

    Investiční

    Doprava

    ROP SV - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

    22 477 155 Kč