Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1686

    Investiční

    Životní prostředí

    OPŽP - Operační program Životní prostředí (2014-2020)

    27 038 827 Kč