Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1692

    Neinvestiční

    Sociální

    OPZ - Operační program Zaměstnanost

    2 714 684 Kč