Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1693

    Investiční

    Sociální

    OPZ - Operační program Zaměstnanost

    4 383 739 Kč