Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1694

    Neinvestiční

    Sociální

    OPZ - Operační program Zaměstnanost

    4 961 220 Kč