Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1701

    Investiční

    Sociální

    ROP SV - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

    15 270 803 Kč