Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1708

    Neinvestiční

    Regionální rozvoj

    OPVVV- Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

    20 666 240 Kč