Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1731

    Investiční

    Životní prostředí

    IROP – Integrovaný regionální operační program

    6 857 977 Kč