Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1755

    Investiční

    Veřejná správa

    IOP - Integrovaný operační program

    17 882 790 Kč