Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1764

    Investiční

    Cestovní ruch

    ROP SV - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

    65 121 432 Kč