Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1766

    Neinvestiční

    Regionální rozvoj

    OPPS ČR-PR - OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko

    6 974 166 Kč