Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1767

    Neinvestiční

    Regionální rozvoj

    ROP SV - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

    1 953 608 Kč