Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1773

    Investiční

    Vzdělávání

    ROP SV - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

    5 121 050 Kč