Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1778

    Investiční

    Rozvoj škol

    ROP SV - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

    78 348 784 Kč