Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1781

    Investiční

    Vzdělávání

    OP VaVpI - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

    6 336 087 Kč