Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1789

    Investiční

    Doprava

    ROP SV - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

    28 327 565 Kč