Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1798

    Investiční

    Životní prostředí

    OPŽP - Operační program Životní prostředí (2007-2013)

    4 410 912 Kč