Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1826

    Neinvestiční

    Sociální

    OP LZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

    260 375 677 Kč