Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1830

    Investiční

    Životní prostředí

    OP Central Europe

    3 691 480 Kč