Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1831

    Investiční

    Veřejná správa

    OP LZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

    12 787 583 Kč