Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1832

    Investiční

    Veřejná správa

    OP LZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

    1 729 936 Kč