Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1833

    Investiční

    Veřejná správa

    OPPS ČR-PR - OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko

    0 Kč