Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1923

    Neinvestiční

    Sociální

    OPZ+ - Operační program Zaměstnanost plus

    49 148 326 Kč