Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1930

    Neinvestiční

    Veřejná správa

    OP ČR - PL - Interreg V-A Česká republika – Polsko

    4 148 754 Kč