Níže uvádíme vybrané akce, které se nám v uplynulých letech v rámci Oddělení projektového řízení podařilo realizovat.

  • projekt-1756

    Investiční

    Veřejná správa

    IOP - Integrovaný operační program

    8 637 619 Kč