Zajišťujeme komplexní služby v oblasti projektového řízení a dotačního managementu především pro Královéhradecký kraj a jeho organizace. Zajišťujeme celý projektový cyklus. Staráme se o projekt od prvotního projektového záměru, přes hledání vhodného dotačního titulu, přípravu a podání žádosti o podporu, jeho realizaci až po fázi udržitelnosti.

Úkolem týmu projektových manažerů, které vede Ing. Lenka Bacovská je připravovat a řídit investice a dotační projekty zejména Královéhradeckého kraje a jeho organizací. V rámci své působnosti se tým věnuje i projektům obcí, neziskových organizací, podnikatelů a sociálních podniků.

Oddělení projektového řízení je členěno na Úsek investičních projektů, který vede Ing. Lenka Bacovská a Úsek neinvestičních projektů, který vede Mgr. Jana Poldová. Tým tvoří zkušení projektoví manažeři s bohatými zkušenostmi s přípravou, řízením i zajištěním udržitelnosti dotačních i nedotačních projektů.

Cíle

  • Podpora rozvoje Královéhradeckého kraje cestou kvalitních projektů
  • Poskytování kvalitních informací v oblasti dotační problematiky
  • Úspory v oblasti energetiky
  • Vysoká profesionalita při administraci projektů
12 miliard

12 miliard korun je přibližná roční částka administrovaných akcí ať už ve fázi přípravy, řízení či udržitelnosti.