Předmětem našich aktivit v této oblasti je příprava a realizace projektů průmyslových zón v Královéhradeckém kraji s cílem zvýšit místní regionální rozvoj pro účely hospodářského růstu, pracovních příležitostí, soudržnosti a konkurenceschopnosti regionu. Podpora investic je vždy předmětem příslušných vládních usnesení, kde je určena výše podpory a parametry pro jejich realizaci. Správcem programu je stanoveno Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím agentury CzechInvest na základě Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (dále PPNI) a jeho podprogramu Příprava a rozvoj průmyslových zón.

Cíle

 • Rozvoj Královéhradeckého kraje
 • Nová pracovní místa pro méně kvalifikovanou pracovní sílu
 • Podpora exportu
 • Poptávková stimulace malého a středního podnikání
 • Podpora neziskových aktivit
 • Snížení sociálních transferů

Oddělení průmyslových zón

Oddělení průmyslových zón má na starosti především administraci, přípravu a realizaci průmyslových zón a podporu podnikání v Královéhradeckém kraji. Tým technicko-ekonomických manažerů, který vede Ing. Jana Jiráňová, zajišťuje zkvalitnění garance realizace průmyslových zón v Královéhradeckém kraji, ve kterých je kraj sám investorem a také partnerem investorů a státu podporujícího budoucí investory v zónách.

Hlavní přínosy podpory průmyslových zón

 • Technologický rozvoj
 • Nová pracovní místa pro méně kvalifikovanou pracovní sílu
 • Podpora exportu
 • Poptávková stimulace malého a středního podnikání
 • Podpora neziskových aktivit
 • Snížení sociálních transferů

Společně s CzechInvestem, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a dalšími resorty spolupracujeme, připravujeme a administrujeme průmyslové zóny pro stávající a nové strategické investory, s finančním podílem Královéhradeckého kraje. Mapujeme a monitorujeme investiční příležitosti v Královéhradeckém kraji (brownfieldy i greenfieldy). Vyhodnocujeme socioekonomické dopady průmyslových zón.

Reference