Královéhradecký kraj jako vlastník pozemků Průmyslové zóny Solnice – jih zahajuje prodej pozemků v této průmyslové zóně.
Výměra pozemků kraje určených k prodeji: 216 126 m2

Cílem kraje je získání vhodných investorů, kteří na území Průmyslové zóny umístí svůj záměr, vytvoří nová pracovní místa a svou investicí významně přispějí k ekonomickému rozvoji na regionální i celorepublikové úrovni.

Průmyslová zóna je projektem financovaným z finančních prostředků Královéhradeckého kraje a z dotace MPO v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s názvem „Rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – infrastruktura“.

Královéhradecký kraj stanovuje tyto hlavní podmínky prodeje pozemků:
1. Kupní cena pozemků bude odpovídat minimálně jejich obvyklé ceně stanovené na základě znaleckého posudku, která činí 1 200 Kč/m2.
2. Minimální výměra nabízených pozemků činí 25.000 m2.
3. Prodávané pozemky nesmí být užívány pro jiné účely než pro účely podnikání v oborech zpracovatelského průmyslu CZ – NACE – 10-33 (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), v oborech strategických služeb, v technologických centrech, a to min. po dobu deseti let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

Další podmínky a informace pro zájemce o koupi pozemků průmyslové zóny jsou uvedeny v dokumentaci pro zájemce, kterou si zájemci mohou vyžádat zasláním e-mailu na následující adresu: PZ-Solnice-jih@cirihk.cz

Zájemce o koupi jednoho či více pozemků nebo jejich částí doručí Královéhradeckému kraji
poptávku v termínu do 3. května 2024 do 14 hodin. Poptávky doručené po tomto termínu nebudou hodnoceny.