Modernizace nemocnice Rychnov nad Kněžnou – jeden z nevýznamnějších dílčích projektů v rámci zóny

Současný stav –  stávající prostory akutní péče i prostory jednotlivých oddělení nemocnice v Rychnově n K jsou morálně a fyzicky zastaralé, dožívají, většina sálů, JIP a ARO jsou na konci životnosti, jednotlivá oddělení v nemocnici jsou rozmístěna v jednotlivých objektech v areálu a pacienti jsou mezi nimi převáženi ve venkovním prostředí, v lůžkové části jsou pokoje pro pacienty prostorově nevyhovující bez vlastního hygienického zařízení

Cíl –  ke stávajícímu sedmipodlažnímu pavilonu DIGP na ploše stávajícího parkoviště přistavět pětipodlažní přístavbu s vnitřním spojením do stávajícího objektu, čímž bude vytvořen homogenní monoblok jeden funkční celek dojde k výrazným provozně ekonomickým úsporám, optimálně se využije stávající personální kapacita bez potřeby jejího navýšení, budou odděleny cesty akutních a urgentních pacientů od cest plánovaných a ambulantních pacientů a návštěv

Přínos –  jednotná lokalizace akutních ambulancí, vybudování urgentního příjmu, vybudování nových moderních kapacit centrálních operačních sálů, nové ARO, multidisciplinární JIP, optimalizace lůžkových oddělení a centrální sterilizace

 Název akce Odhadované náklady
monoblok urgentního příjmu dle PD  485 mil. Kč
komunikace, parkovací plochy a úprava plochy pro přistávání vrtulníku, objekt medicinálních plynů a jejich rozvody, objekt trafostanice, rozšíření energocentra a areálové rozvody elektro, inženýrské sítě  172 mil. Kč
zdravotnická technologie dle PD  192 mil. Kč
náklady na autorský dozor  1,5 mil. Kč
náklady na zajištění TDS a BOZP (předpoklad) 14,5 mil. Kč
CELKEM 865 mil. Kč
  •  státní dotace dle Usnesení vlády ČR
300 mil. Kč
  • vlastní zdroje Královéhradeckého kraje
565 mil. Kč

Další investice v Rychnovské nemocnici

„Snížení energetické náročnosti ONN areál Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, pavilon DIGP“ – 35 00 mil Kč

Modernizace porodních sálů v pavilonu DIGP v Nemocnici v Rychnově nad Kněžnou – 18 00 mil Kč

připravovaná revitalizace ČOV v areálu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – 25 00 mil Kč