Strategická průmyslová zóna Solnice – Kvasiny
 Nová čistírna odpadních vod s rezervou pro zónu (ČOV Solnice)
 Zpevněné plochy autobusového nádraží včetně přístřešků
 Výstavba náhradních objektů bydlení
 Přístup do zóny po cyklostezce
 Nové inženýrské sítě – Solnice, Kvasiny
 Rekonstrukce silnice II/318 (Rychnov, nábřeží)
 Rekonstrukce IIIO/29851 (Dobruška – Dobré)
 Rekonstrukce II/318 a II/321 (Častolovice – Solnice)
 I. Etapa obchvatu II/321 (Solnice – západ)
 Rekonstrukce II/321 (Solnice – Skuhrov)
 III/3216 + III/3217 (Živičný koberec Kvasiny – Ještětice)
 II/318-I/11 (kruhová křižovatka Častolovice)
 Technická vybavenost – Solnice – Litohradská – 21 RD
 Technická vybavenost – Kvasiny – 60 b.j., sídliště – Zámecká ul.
 Rekonstrukce ZŠ Solnice
 Rekonstrukce ZŠ Kvasiny
 Stavební úpravy a přístavba Domova mládeže Solnice
 Rekonstrukce jídelny Skuhrov nad Bělou
 Investiční akce oblastní nemocnice RK
 IZS – Hasičská zbrojnice Rychnov nad Kněžnou