Dokončili jsme management projektu Královéhradeckého kraje Společně pro Ukrajinu, zaměřeného na podporu přeshraniční spolupráce institucí zapojených do integrace cizinců. Projekt byl spolufinancován z programu česko-polské spolupráce Interreg V–A. V rámci projektu byl vytvořen prostor pro vzájemné předávání informací a zkušeností mezi resorty v okresech i mezi institucemi na obou stranách česko-polské hranice.

Projektu Společně pro Ukrajinu se zúčastnilo na 300 úředníků a sociálních pracovníků, přičemž se projekt členil na dvě hlavní části. V první části proběhl monitoring a zmapování stávající situace systému integrace cizinců. Během rozhovorů s úředníky, pracovníky úřadů práce, sociálními pracovníky, dobrovolníky i pedagogy byly zjišťovány překážky, které bezproblémové integraci brání. Společně byly identifikovány také možnosti spolupráce a podpory úředníků.

Ve druhé části projektu se v každém okrese Královéhradeckého kraje uskutečnil jednodenní workshop a návazné dvoudenní setkání, kterého se zúčastnili i zástupci polských institucí. Setkání bylo určeno pro zástupce Odboru azylové a migrační politiky, VZP, ČSSZ, Úřadu práce ČR, inspektorátu práce, živnostenských úřadů, sociálních pracovníků z městských úřadů, pedagogů, ukrajinských spolků a dalších subjektů. Setkání byla věnována nasdílení zkušeností, diskusím nad hranicemi tolerance, aktuální legislativě a také intenzivnímu psychologickému výcviku, pro který byla podkladem zejména příručka zpracovaná lektory projektu a psychology složek integrované záchranné služby.

„Na podporu spolupráce institucí a jejich pracovníků, kteří jsou v přímém kontaktu s uprchlíky jsme získali dotaci přes 1,5 milionu korun, Královéhradecký kraj přidal dalších 162 000 Kč. Jsem velmi ráda, že se nám podařilo dotaci získat a tím přispět k podpoře tohoto celospolečenského tématu, který rezonuje nejen územím Královéhradeckého kraje“, uvádí Ing. Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení.

Projekt umožnil také proškolení pracovníků podílejících se na integraci cizinců, poskytl těmto pracovníkům cenné znalosti pro to, aby mohli efektivněji a s potřebnou dávkou empatie pomoci uprchlíkům v jejich složité životní situaci. Tyto přístupy a znalosti pak bylo možné díky projektu vzájemně nasdílet, porovnat a inspirovat se ze zkušeností polského partnera, který stejnou situaci řeší na druhé straně česko-polské hranice.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schválila Výroční zprávu za rok 2023. Obsahuje souhrnný přehled aktivit realizovaných ve spolupráci s regionálními partnery za minulý rok. Za to jim patří velké díky.

  29. 2. 2024

 • První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  Tým Oddělení inovací CIRI odstartoval Akademii kreativního učení

  9. 2. 2024

 • Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje, vyvinutý ve spolupráci s odborným konzultantem Tomášem Mertou z CIRI, opětovně přitáhl pozornost svými vynikajícími úspěchy v různých soutěžích. Tentokrát zazářil v dvou evropských soutěžích.

  7. 2. 2024

 • Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Seminář k programu URBACT, Evropské městské iniciativě (EUI) a dalším mezinárodním programům a fondům.

  1. 2. 2024