Projekt Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji zlepšuje management hospodaření a zvyšuje energetickou hospodárnost. Pilířem projektu je zavedení systému dálkových odečtů spotřeb jednotlivých druhů energií jako jsou elektřina, plyn, voda a teplo. Celkem se jedná o 1 071 odběrných míst sledovaných dálkově ve 100 organizacích na 275 adresách.

Dalšími aktivitami realizovanými v rámci projektu jsou vytvoření elektronického modulu kalendáře revizí a e-learningového vzdělávání pro energetické managery.

Celkové náklady projektu jsou zhruba 14 mil. Kč, CIRI získalo na jeho realizaci dotaci z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 10 mil. Kč.

„Systém shromažďuje jednotná a porovnatelná data o spotřebách jednotlivých druhů energií a médií v jednotlivých organizacích kraje v podstatě on-line. Začínají nám vznikat historická data, na základě kterých, budeme moci predikovat vývoj a samozřejmě máme nástroj pro efektivnější plánování investic v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů,“ uvedla Ing. Lenka Bacovská, vedoucí Oddělení projektového řízení CIRI.

Systém umožňuje nastavit standardní výši spotřeb a v případě jejího překročení ihned zasílá upozornění do příslušné organizace, která může bezprostředně reagovat na neobvyklý odběr energie nebo média, který je ve většině případů způsoben nějakou havárií. Systém by měl díky této funkci přispět k minimalizaci škod.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schválila Výroční zprávu za rok 2023. Obsahuje souhrnný přehled aktivit realizovaných ve spolupráci s regionálními partnery za minulý rok. Za to jim patří velké díky.

  29. 2. 2024

 • První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  Tým Oddělení inovací CIRI odstartoval Akademii kreativního učení

  9. 2. 2024

 • Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje, vyvinutý ve spolupráci s odborným konzultantem Tomášem Mertou z CIRI, opětovně přitáhl pozornost svými vynikajícími úspěchy v různých soutěžích. Tentokrát zazářil v dvou evropských soutěžích.

  7. 2. 2024

 • Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Seminář k programu URBACT, Evropské městské iniciativě (EUI) a dalším mezinárodním programům a fondům.

  1. 2. 2024