Dne 7. 12. 2023 se ve Velichovkách sešla Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK) na svém 25. zasedání. Tato platforma byla založena již v září 2014 jako první v celé České republice a začala tak desátý rok své působnosti.

RSK je dobrovolné uskupení územních partnerů v oblasti regionálního rozvoje, které je zastoupené představiteli členských institucí. RSK KHK má 20 členů z řad zástupců kraje a obcí, místních akčních skupin, podnikatelského a neziskového sektoru, akademické sféry či úřadu práce, a další partnery.

Úkolem RSK je tzv. koordinace územní dimenze, tj. zacílení nástrojů a podpor do území dle skutečných potřeb regionů. Platforma RSK je založena a řízena na principu partnerství, což je jednou ze základních podmínek realizace regionální politiky EU i v programovém obrobí 2021+.

RSK KHK má 14 pracovních skupin jako své poradní orgány, aktivity a činnosti jsou provázány s ostatními platformami působícími v regionu (např. pakt zaměstnanosti, rada pro výzkum, vývoj a inovace, integrované nástroje ITI a CLLD, akční plány rozvoje vzdělávání).

V rámci každého jednání RSK se řeší aktuální potřeby regionu, ale i nové výzvy a příležitosti, které přináší např. evropské dotace. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zde prezentuje aktuální informace v oblasti regionální a dotační politiky a závěry z Národní stálé konference (NSK).

Mezi klíčové aktivity RSK KHK patří příprava a realizace regionálního akčního plánu (RAP), který byl měl přinést do kraje téměř 2 mld. Kč z fondů EU. Dále je to mapování absorpční kapacity (sběr projektových záměrů a podnětů na poskytovatele dotací), monitoring dotací a návrhy regionálně specifických aktivit (např. pro HSOÚ). Mezi další činnosti patří komunikace s národní úrovní nebo informační role v regionu a spolupráce mezi partnery.

Mezi úspěchy RSK za dosavadní roky patří např. tvorba RAP ve vazbě na priority kraje, součinnost při nastavování národních dotací MMR ČR dle potřeb regionů (bílá místa), zapojení do hodnocení projektů (cestovní ruch, kreativní centra, brownfieldy), komunikace s národní úrovní (bariéry čerpání dotací a NSK), vytvořené nové strategické nástroje (dotační rozcestník a ISPZ), uspořádání 9 ročníků konference RSK a regionálních setkání, a především fungující vzájemná spolupráce.

K dalším tématům v rámci prosincového zasedání RSK patřily aktivity naplňující koncept Chytrého regionuinovací a vzdělávání, sociálního podnikání a zaměstnanosti či dostupného bydlení. Prezentovány byly i aktivity místních akčních skupin a zástupců obcí, kteří ocenili vzájemnou spolupráci v rámci kraje.

„Děkujeme všem regionálním partnerům za aktivity, které realizují ve prospěch a rozvoj Královéhradeckého kraje, a těšíme se na další vzájemnou spolupráci i v dalších letech“, uvedli na závěr 25. zasedání RSK ve Velichovkách hejtman Martin Červíček (předseda RSK KHK) a radní Adam Valenta (místopředseda RSK KHK).

Sekretariátem RSK KHK je Centrum investic, rozvoje a inovací, které zajišťuje koordinační i odborné aktivity. Více informací včetně prezentací ze zasedání najdete na webu RSK, který je součástí portálu Chytrý region.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Zoologická zahrada ve Dvoře Králové se již po patnácté stala kulisou pro vyhlášení výsledků soutěže Třídíme s želvou Bellou. Na slavnostní ocenění vítězů, které proběhlo v úterý 18. června, se do zdejšího Safari parku sjely děti ze základních škol Královéhradeckého kraje, které za pomoci odpadových materiálů vytvářely nejrůznější výtvarná díla. . Letos se nejvíce radovali šesťáci z broumovské Masarykovy základní školy.

  20. 6. 2024

 • Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  V úterý 11. června 2024 proběhl v EA Hotel Tereziánský Dvůr v Hradci Králové 9. ročník konference Příležitost pro region 2024. Na téma Dostupné bydlení v KHK vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Státního fondu podpory investic, Centra pro [...]

  17. 6. 2024

 • Začíná nová éra bývalého vojenského objektu Vrbenského kasáren

  Začíná nová éra bývalého vojenského objektu Vrbenského kasáren

  Rekonstrukce Vrbenského kasáren slavnostně zahájena. Unikátní projekt spolufinancovaný ze čtyř dotačních zdrojů a z rozpočtu Královéhradeckého kraje se v pátek 14. června 2024 slavnostně zahájil. Zásluhu na získání dotačních prostředků má Centrum investic, rozvoje a inovací.

  14. 6. 2024

 • Fotovoltaická elektřina jako energie budoucnosti? O čistých energiích debatovali účastníci konference Energetika 2024

  Fotovoltaická elektřina jako energie budoucnosti? O čistých energiích debatovali účastníci konference Energetika 2024

  Konference Energetika 2024 přivedla do Hradce Králové desítky energetických manažerů, starostů a dalších zástupců obecních samospráv, aby diskutovali o aktuálních tématech v oblasti energetiky. Zazněly důležité informace i předpovědi pro nadcházející měsíce. Akci zorganizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací pod patronací náměstka hejtmana Pavla Bulíčka.

  13. 6. 2024