V rámci česko-polské příhraniční spolupráce realizuje Královéhradecký kraj projekt zaměřený na podporu, informovanost a součinnost pracovníků institucí, kteří jsou zapojeni do procesu integrace ukrajinských uprchlíků. Projekt „Společně pro Ukrajinu“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264 je spolufinancován z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, celkové náklady jsou více jak 2,3 milionů korun.

V každém z okresů Královéhradeckého kraje budou vedeny rozhovory s jednotlivými aktéry zapojenými do integrace cizinců na okresní úrovni, zejména s lidmi pracujícími v přímém kontaktu s uprchlíky např. z úřadů práce, správy sociálního zabezpečení, cizinecké policie, městské policie nebo sociálními pracovníky dotčených obcí.

Získané informace budou sloužit jako podklad pro lepší začleňování uprchlíků na trhu práce, v rámci vzdělávání a dalších oblastech života.

Další částí projektu jsou workshopy s pracovníky zapojenými do procesu integrace uprchlíků. Tato setkání se uskuteční v každém okrese zvlášť, z důvodu jejich odlišností a specifik v oblasti ekonomiky, trhu práce, kapacit služeb, sítě škol a podobně.

„První workshop proběhl již v listopadu loňského roku v Rychnově nad Kněžnou a druhý na začátku letošního roku v Náchodě. Osobní setkávání a předávání informací je velmi cenné. V rámci diskuse se řešily otázky například zvýšení osobní i kolektivní odolnosti v zátěžových situacích, preventivní praktiky proti syndromu vyhoření, nebyly opomenuty ani informace k problematice migrace, jako takové. Další setkání se bude konat v Jičíně na konci února,“ doplnila Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení Centra investic, rozvoje a inovací, které je pověřeno vedením projektu.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schválila Výroční zprávu za rok 2023. Obsahuje souhrnný přehled aktivit realizovaných ve spolupráci s regionálními partnery za minulý rok. Za to jim patří velké díky.

  29. 2. 2024

 • První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  Tým Oddělení inovací CIRI odstartoval Akademii kreativního učení

  9. 2. 2024

 • Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje, vyvinutý ve spolupráci s odborným konzultantem Tomášem Mertou z CIRI, opětovně přitáhl pozornost svými vynikajícími úspěchy v různých soutěžích. Tentokrát zazářil v dvou evropských soutěžích.

  7. 2. 2024

 • Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Seminář k programu URBACT, Evropské městské iniciativě (EUI) a dalším mezinárodním programům a fondům.

  1. 2. 2024