V rámci česko-polské příhraniční spolupráce realizuje Královéhradecký kraj projekt zaměřený na podporu, informovanost a součinnost pracovníků institucí, kteří jsou zapojeni do procesu integrace ukrajinských uprchlíků. Projekt „Společně pro Ukrajinu“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264 je spolufinancován z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, celkové náklady jsou více jak 2,3 milionů korun.

V každém z okresů Královéhradeckého kraje budou vedeny rozhovory s jednotlivými aktéry zapojenými do integrace cizinců na okresní úrovni, zejména s lidmi pracujícími v přímém kontaktu s uprchlíky např. z úřadů práce, správy sociálního zabezpečení, cizinecké policie, městské policie nebo sociálními pracovníky dotčených obcí.

Získané informace budou sloužit jako podklad pro lepší začleňování uprchlíků na trhu práce, v rámci vzdělávání a dalších oblastech života.

Další částí projektu jsou workshopy s pracovníky zapojenými do procesu integrace uprchlíků. Tato setkání se uskuteční v každém okrese zvlášť, z důvodu jejich odlišností a specifik v oblasti ekonomiky, trhu práce, kapacit služeb, sítě škol a podobně.

„První workshop proběhl již v listopadu loňského roku v Rychnově nad Kněžnou a druhý na začátku letošního roku v Náchodě. Osobní setkávání a předávání informací je velmi cenné. V rámci diskuse se řešily otázky například zvýšení osobní i kolektivní odolnosti v zátěžových situacích, preventivní praktiky proti syndromu vyhoření, nebyly opomenuty ani informace k problematice migrace, jako takové. Další setkání se bude konat v Jičíně na konci února,“ doplnila Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení Centra investic, rozvoje a inovací, které je pověřeno vedením projektu.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Zoologická zahrada ve Dvoře Králové se již po patnácté stala kulisou pro vyhlášení výsledků soutěže Třídíme s želvou Bellou. Na slavnostní ocenění vítězů, které proběhlo v úterý 18. června, se do zdejšího Safari parku sjely děti ze základních škol Královéhradeckého kraje, které za pomoci odpadových materiálů vytvářely nejrůznější výtvarná díla. . Letos se nejvíce radovali šesťáci z broumovské Masarykovy základní školy.

  20. 6. 2024

 • Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  V úterý 11. června 2024 proběhl v EA Hotel Tereziánský Dvůr v Hradci Králové 9. ročník konference Příležitost pro region 2024. Na téma Dostupné bydlení v KHK vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Státního fondu podpory investic, Centra pro [...]

  17. 6. 2024

 • Začíná nová éra bývalého vojenského objektu Vrbenského kasáren

  Začíná nová éra bývalého vojenského objektu Vrbenského kasáren

  Rekonstrukce Vrbenského kasáren slavnostně zahájena. Unikátní projekt spolufinancovaný ze čtyř dotačních zdrojů a z rozpočtu Královéhradeckého kraje se v pátek 14. června 2024 slavnostně zahájil. Zásluhu na získání dotačních prostředků má Centrum investic, rozvoje a inovací.

  14. 6. 2024

 • Fotovoltaická elektřina jako energie budoucnosti? O čistých energiích debatovali účastníci konference Energetika 2024

  Fotovoltaická elektřina jako energie budoucnosti? O čistých energiích debatovali účastníci konference Energetika 2024

  Konference Energetika 2024 přivedla do Hradce Králové desítky energetických manažerů, starostů a dalších zástupců obecních samospráv, aby diskutovali o aktuálních tématech v oblasti energetiky. Zazněly důležité informace i předpovědi pro nadcházející měsíce. Akci zorganizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací pod patronací náměstka hejtmana Pavla Bulíčka.

  13. 6. 2024