Muzeum hry - Regionální muzeum a galerii v Jičíně čeká významná modernizace. Dne 15. ledna 2024 proběhlo ve Valdštejnském zámku v Jičíně slavnostní předání stavby, které zahájilo již dlouho potřebnou rekonstrukci muzejních prostor.

Celkové náklady na projekt jsou předpokládány ve výši 39,2 milionů Kč, z toho je předpokládaná dotační podpora z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021-2027 (dále IROP2) ve výši 33,1 milionů Kč. Žadatelem o dotaci je Regionální muzeum a galerie v Jičíně, které je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Muzeum se zaměřuje na historii, kulturu a přírodu Jičínska. Zahájená revitalizace přinese posílení odborné infrastruktury a vybavení muzea. To zahrnuje novou stálou expozici, rekonstrukci elektroinstalace v expozicích a modernizaci zabezpečovacího a kamerového systému.

Realizace projektu přinese řešení déletrvajícího problému nevhodného umístění a prezentace sbírkových předmětů muzea, nová stálá interaktivní expozice se zaměří na jejich bezpečnou, profesionální, moderní a inovativní prezentaci. V rámci projektu bude také vytvořen plnohodnotný prostor pro krátkodobé výstavy a zázemí pro návštěvníky.

Stavební práce by měly být hotovy do konce ledna 2025, následovat budou práce na samotných expozicích, celý projekt má být dokončen nejpozději do konce roku 2026.

„Příprava tohoto projektu byla poměrně složitá, protože muzeum sídlí v pronajatých prostorách jičínského zámku, který je ve vlastnictví města, a bylo nutné přípravu a parametry projektu přizpůsobit této specifické situaci. Další velkou výzvou bylo, vzhledem k poměrně nízké alokaci ve výzvě IROP2, co nejrychlejší odevzdání žádosti o dotaci ihned po spuštění výzvy pro příjem žádostí. Pokud bychom nestihli předložit žádost o dotaci včas, finanční prostředky z vyhlášené výzvy by vyčerpaly jiné projekty a tento projekt by nebyl z dotace IROP2 financován. Veškeré úsilí vynaložené na přípravu projektu by pak bylo zmařeno. Nicméně se nám tuto první fázi akce podařilo úspěšně zvládnout, projekt financování získal a nyní přešel do fáze realizace. Věřím, že modernizace expozičních prostor přinese návštěvníkům nové a fascinující zážitky,“ uvedla Ing. Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení Centra investic rozvoje a inovací.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Zoologická zahrada ve Dvoře Králové se již po patnácté stala kulisou pro vyhlášení výsledků soutěže Třídíme s želvou Bellou. Na slavnostní ocenění vítězů, které proběhlo v úterý 18. června, se do zdejšího Safari parku sjely děti ze základních škol Královéhradeckého kraje, které za pomoci odpadových materiálů vytvářely nejrůznější výtvarná díla. . Letos se nejvíce radovali šesťáci z broumovské Masarykovy základní školy.

  20. 6. 2024

 • Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  V úterý 11. června 2024 proběhl v EA Hotel Tereziánský Dvůr v Hradci Králové 9. ročník konference Příležitost pro region 2024. Na téma Dostupné bydlení v KHK vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Státního fondu podpory investic, Centra pro [...]

  17. 6. 2024

 • Začíná nová éra bývalého vojenského objektu Vrbenského kasáren

  Začíná nová éra bývalého vojenského objektu Vrbenského kasáren

  Rekonstrukce Vrbenského kasáren slavnostně zahájena. Unikátní projekt spolufinancovaný ze čtyř dotačních zdrojů a z rozpočtu Královéhradeckého kraje se v pátek 14. června 2024 slavnostně zahájil. Zásluhu na získání dotačních prostředků má Centrum investic, rozvoje a inovací.

  14. 6. 2024

 • Fotovoltaická elektřina jako energie budoucnosti? O čistých energiích debatovali účastníci konference Energetika 2024

  Fotovoltaická elektřina jako energie budoucnosti? O čistých energiích debatovali účastníci konference Energetika 2024

  Konference Energetika 2024 přivedla do Hradce Králové desítky energetických manažerů, starostů a dalších zástupců obecních samospráv, aby diskutovali o aktuálních tématech v oblasti energetiky. Zazněly důležité informace i předpovědi pro nadcházející měsíce. Akci zorganizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací pod patronací náměstka hejtmana Pavla Bulíčka.

  13. 6. 2024