Muzeum hry - Regionální muzeum a galerii v Jičíně čeká významná modernizace. Dne 15. ledna 2024 proběhlo ve Valdštejnském zámku v Jičíně slavnostní předání stavby, které zahájilo již dlouho potřebnou rekonstrukci muzejních prostor.

Celkové náklady na projekt jsou předpokládány ve výši 39,2 milionů Kč, z toho je předpokládaná dotační podpora z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021-2027 (dále IROP2) ve výši 33,1 milionů Kč. Žadatelem o dotaci je Regionální muzeum a galerie v Jičíně, které je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Muzeum se zaměřuje na historii, kulturu a přírodu Jičínska. Zahájená revitalizace přinese posílení odborné infrastruktury a vybavení muzea. To zahrnuje novou stálou expozici, rekonstrukci elektroinstalace v expozicích a modernizaci zabezpečovacího a kamerového systému.

Realizace projektu přinese řešení déletrvajícího problému nevhodného umístění a prezentace sbírkových předmětů muzea, nová stálá interaktivní expozice se zaměří na jejich bezpečnou, profesionální, moderní a inovativní prezentaci. V rámci projektu bude také vytvořen plnohodnotný prostor pro krátkodobé výstavy a zázemí pro návštěvníky.

Stavební práce by měly být hotovy do konce ledna 2025, následovat budou práce na samotných expozicích, celý projekt má být dokončen nejpozději do konce roku 2026.

„Příprava tohoto projektu byla poměrně složitá, protože muzeum sídlí v pronajatých prostorách jičínského zámku, který je ve vlastnictví města, a bylo nutné přípravu a parametry projektu přizpůsobit této specifické situaci. Další velkou výzvou bylo, vzhledem k poměrně nízké alokaci ve výzvě IROP2, co nejrychlejší odevzdání žádosti o dotaci ihned po spuštění výzvy pro příjem žádostí. Pokud bychom nestihli předložit žádost o dotaci včas, finanční prostředky z vyhlášené výzvy by vyčerpaly jiné projekty a tento projekt by nebyl z dotace IROP2 financován. Veškeré úsilí vynaložené na přípravu projektu by pak bylo zmařeno. Nicméně se nám tuto první fázi akce podařilo úspěšně zvládnout, projekt financování získal a nyní přešel do fáze realizace. Věřím, že modernizace expozičních prostor přinese návštěvníkům nové a fascinující zážitky,“ uvedla Ing. Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení Centra investic rozvoje a inovací.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schválila Výroční zprávu za rok 2023. Obsahuje souhrnný přehled aktivit realizovaných ve spolupráci s regionálními partnery za minulý rok. Za to jim patří velké díky.

  29. 2. 2024

 • První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  Tým Oddělení inovací CIRI odstartoval Akademii kreativního učení

  9. 2. 2024

 • Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje, vyvinutý ve spolupráci s odborným konzultantem Tomášem Mertou z CIRI, opětovně přitáhl pozornost svými vynikajícími úspěchy v různých soutěžích. Tentokrát zazářil v dvou evropských soutěžích.

  7. 2. 2024

 • Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Seminář k programu URBACT, Evropské městské iniciativě (EUI) a dalším mezinárodním programům a fondům.

  1. 2. 2024