Téměř dva a půl roku bude trvat dotační podpora Královéhradeckého kraje v oblasti aktivit zaměřených na zlepšení systému tzv. náhradní rodinné péče a péče o děti bez rodiny. Projekt s názvem Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Plus, celkové náklady jsou bez mála 20,5 milionu korun, dotace by měla pokrýt 90 %.

Projekt zahrnuje celkem šest aktivit, které mají za hlavní cíl zjednodušit cestu opuštěným dětem k náhradním rodičům. Součástí projektu je i kampaň na zvýšení povědomí veřejnosti o náhradní rodinné péči, téma bude komunikováno ve všech jeho aspektech. Dále bude věnována podpora profesionalizaci pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, proběhne řada seminářů, školení nebo třeba tréninků budoucích pěstounů.

Organizace projektu není jednoduchá, je do něho zapojena řada subjektů, jako jsou dětské domovy, poskytovatelé sociálních služeb, orgány sociálně právní ochrany dětí, resort školství i zdravotnictví. V důsledku jedinečnosti procesu transformace dětských domovů, se kterým má zkušenosti pouze pár zařízení v celé ČR, může docházet k neočekávaným situacím.

„Při realizaci projektu musíme zohlednit nejen naplnění předpokládaného harmonogramu aktivit, ale také uřídit jeho změny, které budou výsledkem jednání zainteresovaných stran. Koordinace projektu nebude jednoduchá, ale vzhledem ke zkušenostem, které máme, věřím, že se nám i tento projekt podaří úspěšně ukončit,“ uvedla Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení CIRI.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Výroční zpráva RSK KHK za rok 2023

  Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje schválila Výroční zprávu za rok 2023. Obsahuje souhrnný přehled aktivit realizovaných ve spolupráci s regionálními partnery za minulý rok. Za to jim patří velké díky.

  29. 2. 2024

 • První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  Tým Oddělení inovací CIRI odstartoval Akademii kreativního učení

  9. 2. 2024

 • Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje, vyvinutý ve spolupráci s odborným konzultantem Tomášem Mertou z CIRI, opětovně přitáhl pozornost svými vynikajícími úspěchy v různých soutěžích. Tentokrát zazářil v dvou evropských soutěžích.

  7. 2. 2024

 • Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Seminář k programu URBACT, Evropské městské iniciativě (EUI) a dalším mezinárodním programům a fondům.

  1. 2. 2024