Téměř dva a půl roku bude trvat dotační podpora Královéhradeckého kraje v oblasti aktivit zaměřených na zlepšení systému tzv. náhradní rodinné péče a péče o děti bez rodiny. Projekt s názvem Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Plus, celkové náklady jsou bez mála 20,5 milionu korun, dotace by měla pokrýt 90 %.

Projekt zahrnuje celkem šest aktivit, které mají za hlavní cíl zjednodušit cestu opuštěným dětem k náhradním rodičům. Součástí projektu je i kampaň na zvýšení povědomí veřejnosti o náhradní rodinné péči, téma bude komunikováno ve všech jeho aspektech. Dále bude věnována podpora profesionalizaci pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, proběhne řada seminářů, školení nebo třeba tréninků budoucích pěstounů.

Organizace projektu není jednoduchá, je do něho zapojena řada subjektů, jako jsou dětské domovy, poskytovatelé sociálních služeb, orgány sociálně právní ochrany dětí, resort školství i zdravotnictví. V důsledku jedinečnosti procesu transformace dětských domovů, se kterým má zkušenosti pouze pár zařízení v celé ČR, může docházet k neočekávaným situacím.

„Při realizaci projektu musíme zohlednit nejen naplnění předpokládaného harmonogramu aktivit, ale také uřídit jeho změny, které budou výsledkem jednání zainteresovaných stran. Koordinace projektu nebude jednoduchá, ale vzhledem ke zkušenostem, které máme, věřím, že se nám i tento projekt podaří úspěšně ukončit,“ uvedla Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení CIRI.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Úspěšně jsme prezentovali Královéhradecký kraj – Chytrý region na konferenci ISSS 2024

  Úspěšně jsme prezentovali Královéhradecký kraj – Chytrý region na konferenci ISSS 2024

  V Hradci Králové proběhl ve dnech 13.–⁠14. května 2024 již 26. ročník konference ISSS a my byli opět jeho součástí.

  17. 5. 2024

 • Soutěž Buďte inspirací

  Soutěž Buďte inspirací

  Vyhlašujeme 4. ročník soutěže Buďte inspirací 2024.

  29. 4. 2024

 • Konference Příležitosti pro region 2024

  Konference Příležitosti pro region 2024

  9. ročník konference, tentokrát na téma Dostupné bydlení v KHK, 11. června 2024 od 9:30 hodin, EA Hotel Tereziánský Dvůr, J. Koziny 336, Hradec Králové.

  24. 4. 2024

 • NOVO EXPO +inovace 2024 – první regionální veletrh svého druhu

  NOVO EXPO +inovace 2024 – první regionální veletrh svého druhu

  Na zámek v Novém Městě nad Metují se blíží první regionální veletrh svého druhu. Důraz bude kladen zejména na oblasti výzkumu, vývoje a inovací, ale také na kulturně kreativní průmysl, udržitelnost a ekologii. Expozici NOVO EXPO pořádají ve dnech 26. až 28. dubna agentura Dodna Party ve spolupráci s oddělením inovací Centra investic, rozvoje a inovací.

  22. 4. 2024