Královéhradecký kraj pokračuje v přípravě výstavby východní části obchvatu Častolovic. V současnosti má projekt vydané územní rozhodnutí. Obchvat v budoucnu uleví centru městysu, který se nachází na trase mezi Hradcem Králové a solnicko-kvasinskou průmyslovou zónou.

Projekt východního obchvatu Častolovic počítá se stavbou nových komunikací o délce asi 2,2 kilometru včetně tří okružních křižovatek. Velká kruhová křižovatka vznikne mezi Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí, na kterou se v budoucnu napojí jižní obchvat městysu. Další kruhový objezd vyroste na křižovatce pod Častolovicemi, na odbočce na Synkov–Slemeno. Třetí křižovatka bude sloužit pro budoucí obchvat Kostelce nad Orlicí.

Součástí obchvatu je také výstavba čtyř úrovňových křižovatek, souvisejících přeložek dopravní a technické infrastruktury a 7 nových mostních objektů, včetně estakády o šesti polích v délce 224 metrů a tří  inundačních mostů mezi Synkovem a Slemenem, kde slévají řeky Kněžná a Bělá, takže se zde budou muset provést protipovodňová opatření jako vyvýšení komunikace.  a v plánu jsou i propustky a

Stavba je umístěna v blízkosti zámku Častolovice, z tohoto důvodu je trasa obchvatu vedena převážně v zářezu, aby nerušila svým vzhledem krajinný ráz a zejména pohled na kulturní památku zámek Častolovice.

Častolovice leží na významném dopravním tahu I/11, který propojuje Hradec Králové s Žamberkem v Pardubickém kraji a pokračuje na Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Hlavním důvodem přetížení silnic nákladní dopravou je ale spojnice se solnicko-kvasinskou průmyslovou zónou. Denně Častolovicemi projede více než 14 tisíc aut.

Předpokládané náklady na východní část obchvatu Častolovic přesahují 700 milionů korun.

Po východní části obchvatu, který odkloní dopravu směřující do průmyslové zóny, by řidiči v optimistickém výhledu mohli projet v roce 2026.

Kromě východního obchvatu by se Častolovice v budoucnu měli dočkat také obchvatu jižní části, konkrétně přeložky silnice I/11, která odvede dopravu kompletně mimo zástavbu. Přeložku v délce 3,4 kilometru vybuduje Ředitelství silnic a dálnic. Zahájení stavebních prací se plánuje na rok 2026, zprůjezdnění o dva roky později.

Přípravu, administraci a realizaci této významné investiční akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Zoologická zahrada ve Dvoře Králové se již po patnácté stala kulisou pro vyhlášení výsledků soutěže Třídíme s želvou Bellou. Na slavnostní ocenění vítězů, které proběhlo v úterý 18. června, se do zdejšího Safari parku sjely děti ze základních škol Královéhradeckého kraje, které za pomoci odpadových materiálů vytvářely nejrůznější výtvarná díla. . Letos se nejvíce radovali šesťáci z broumovské Masarykovy základní školy.

  20. 6. 2024

 • Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  V úterý 11. června 2024 proběhl v EA Hotel Tereziánský Dvůr v Hradci Králové 9. ročník konference Příležitost pro region 2024. Na téma Dostupné bydlení v KHK vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Státního fondu podpory investic, Centra pro [...]

  17. 6. 2024

 • Začíná nová éra bývalého vojenského objektu Vrbenského kasáren

  Začíná nová éra bývalého vojenského objektu Vrbenského kasáren

  Rekonstrukce Vrbenského kasáren slavnostně zahájena. Unikátní projekt spolufinancovaný ze čtyř dotačních zdrojů a z rozpočtu Královéhradeckého kraje se v pátek 14. června 2024 slavnostně zahájil. Zásluhu na získání dotačních prostředků má Centrum investic, rozvoje a inovací.

  14. 6. 2024

 • Fotovoltaická elektřina jako energie budoucnosti? O čistých energiích debatovali účastníci konference Energetika 2024

  Fotovoltaická elektřina jako energie budoucnosti? O čistých energiích debatovali účastníci konference Energetika 2024

  Konference Energetika 2024 přivedla do Hradce Králové desítky energetických manažerů, starostů a dalších zástupců obecních samospráv, aby diskutovali o aktuálních tématech v oblasti energetiky. Zazněly důležité informace i předpovědi pro nadcházející měsíce. Akci zorganizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací pod patronací náměstka hejtmana Pavla Bulíčka.

  13. 6. 2024