Královéhradecký kraj pokračuje v přípravě výstavby východní části obchvatu Častolovic. V současnosti má projekt vydané územní rozhodnutí. Obchvat v budoucnu uleví centru městysu, který se nachází na trase mezi Hradcem Králové a solnicko-kvasinskou průmyslovou zónou.

Projekt východního obchvatu Častolovic počítá se stavbou nových komunikací o délce asi 2,2 kilometru včetně tří okružních křižovatek. Velká kruhová křižovatka vznikne mezi Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí, na kterou se v budoucnu napojí jižní obchvat městysu. Další kruhový objezd vyroste na křižovatce pod Častolovicemi, na odbočce na Synkov–Slemeno. Třetí křižovatka bude sloužit pro budoucí obchvat Kostelce nad Orlicí.

Součástí obchvatu je také výstavba čtyř úrovňových křižovatek, souvisejících přeložek dopravní a technické infrastruktury a 7 nových mostních objektů, včetně estakády o šesti polích v délce 224 metrů a tří  inundačních mostů mezi Synkovem a Slemenem, kde slévají řeky Kněžná a Bělá, takže se zde budou muset provést protipovodňová opatření jako vyvýšení komunikace.  a v plánu jsou i propustky a

Stavba je umístěna v blízkosti zámku Častolovice, z tohoto důvodu je trasa obchvatu vedena převážně v zářezu, aby nerušila svým vzhledem krajinný ráz a zejména pohled na kulturní památku zámek Častolovice.

Častolovice leží na významném dopravním tahu I/11, který propojuje Hradec Králové s Žamberkem v Pardubickém kraji a pokračuje na Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Hlavním důvodem přetížení silnic nákladní dopravou je ale spojnice se solnicko-kvasinskou průmyslovou zónou. Denně Častolovicemi projede více než 14 tisíc aut.

Předpokládané náklady na východní část obchvatu Častolovic přesahují 700 milionů korun.

Po východní části obchvatu, který odkloní dopravu směřující do průmyslové zóny, by řidiči v optimistickém výhledu mohli projet v roce 2026.

Kromě východního obchvatu by se Častolovice v budoucnu měli dočkat také obchvatu jižní části, konkrétně přeložky silnice I/11, která odvede dopravu kompletně mimo zástavbu. Přeložku v délce 3,4 kilometru vybuduje Ředitelství silnic a dálnic. Zahájení stavebních prací se plánuje na rok 2026, zprůjezdnění o dva roky později.

Přípravu, administraci a realizaci této významné investiční akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  První workshop v rámci Akademie kreativního učení otevřel dveře plné inspirace a kreativity

  Tým Oddělení inovací CIRI odstartoval Akademii kreativního učení

  9. 2. 2024

 • Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje získal prestižní ocenění a nominaci v evropských soutěžích

  Datový portál Královéhradeckého kraje, vyvinutý ve spolupráci s odborným konzultantem Tomášem Mertou z CIRI, opětovně přitáhl pozornost svými vynikajícími úspěchy v různých soutěžích. Tentokrát zazářil v dvou evropských soutěžích.

  7. 2. 2024

 • Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

  Seminář k programu URBACT, Evropské městské iniciativě (EUI) a dalším mezinárodním programům a fondům.

  1. 2. 2024

 • První Digi brunch v Hradci Králové

  První Digi brunch v Hradci Králové

  Úvodním bodem setkání byla prezentace Josefa Lochmana, odborného konzultanta projektu EDIH Northeast, který posluchače seznámil s významem a cíli projektu EDIH Northeast. Projekt je zaměřen na podporu zavádění digitálních technologií ve firmách a veřejné správě nejen v Libereckém a Královéhradeckém kraji.

  1. 2. 2024